Untitled Document
Prioritati

La stabilirea prioritatilor de actiune ale Inspectoratului pentru anul in curs au fost avute in vedere:

• Programul de guvernare
• Politica generala a Inspectiei Muncii
• Trasaturile specifice economiei judetului Sibiu
• Necesitatea cresterii rolului institutiei pe piata muncii

   

In acest an activitatea noastra este orientata cu prioritate spre:

• Identificarea si combaterea cazurilor de munca fara forme legale;
• Prevenirea expunerii lucratorilor la azbest;
• Prevenirea si eliminarea muncii copilului;
• Cunoasterea si implementarea legislatiei nationale in domeniul securitatii si sanatatii in munca prin care s-au transpus directivele UE;
• Impunerea respectarii de catre angajatori a prevederilor in vigoare cu privire la relatiile de munca;
• Protectia drepturilor cetatenilor români care lucreaza in strainatate;
• Respectarea de catre agentii economici a reglementarilor referitoare la incadrarea in munca in România a cetatenilor straini;
• Verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la egalitatea de sanse intre femei si barbati, si protectia maternitatii la locurile de munca;
• Verificarea respectarii modului in care se asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor in unitatile in care au fost inregistrate imbolnaviri profesionale;
• Verificarea stadiului de realizare a masurilor tehnico-organizatorice de normalizare a conditiilor de munca la agentii economici care au locuri de munca incadrate in conditii deosebite;
• Implementare prevederilor actelor normative armonizate cu directivele UE cu privire la supravegherea pietei pentru: echipamente electrice de joasa tensiune; masini industriale; echipamente individuale de protectie; echipamente si sisteme utilizate in atmosfere potential explozive; exploziv de uz civil; limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediul produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;
• Respectarea de catre agentii economicii a prevederilor directivelor europene transpuse in legislatia nationala privind: munca cu fractiune de norma; concedierile colective; munca pe durata determinata; organizarea timpului de lucru; protectia drepturilor lucratorilor in cazul transferului intreprinderii, al capitalului sau al unor parti a acestora; obligatia patronului de a informa lucratorul asupra conditiilor aplicabile contractului sau de munca;
• Verificarea respectarii masurilor de securitate si sanatate in munca la imbutelierea, depozitarea si distributia recipientelor butelie cu G.P.L. respectiv gaze tehnice sub presiune;
Imbunatatirea mediului de munca din sectorul de exploatare si prelucrare a lemnului;
 

In plan institutional avem in vedere:


• Perfectionarea pregatirii profesionale a functionarilor publici si in special a inspectorilor de munca;
• Asigurarea pentru angajatii nostri a unor conditii de munca cel putin la nivelul minimal prevazut de Normele generale de protectia muncii;
• Perfectionarea sistemului de circulatie a documentelor si informatiei in interiorul institutiei;
• Perfectionarea serviciului de informare si relatii cu publicul si cresterea operativitatii in rezolvarea sesizarii, petitiilor de la cetateni;
• Asigurarea unei transparente totale in activitate pe baza unui parteneriat activ cu mass media.
 

 
prima pagina | linkuri utile | contact | inspectia muncii | legislatie | rel_public | comunicate presa | diverse