Untitled Document
LEGISLATIE


*Documentele din acest site sunt in format .pdf si pot fi vizualizate cu programul Adobe Acrobat Reader


 •  LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicata*) Codul muncii
Data intrarii in vigoare : 18 mai 2011 M.O.345/2011


 •  HOTARAREA nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor(REVISAL) 1 august 2011 M.O.372 / 2011


 Legislatie privind munca zilierilor
  •  LEGEA nr.52/15.04.2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
  •  LEGEA nr.52/15.04.2011 - norme de aplicare

 •  NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/ 11 octombrie 2006

 •  Decizia nr. 196/09.09.2009 referitoare la aprobarea "Metodologiei privind aprobarea ca operatiunile de pastrare si completare a carnetelor de munca sa fie efectuata la sediul angajatorilor prevazuti la art. 1 din Legea nr. 130/1999"

 •  Metodologia privind aprobarea ca operatiunile de pastrare si completare a carnetelor de munca sa fie efectuata la sediul angajatorilor"

 •  LEGEA nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicata*) pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii M.O. nr. 740 / 10 octombrie 2002

 •  HOTARAREA nr. 767 din 20 septembrie 1999 (*actualizata pana la 12 iulie 2004*)
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii M.O. nr. 464 din 24 septembrie 1999


 •  LEGEA nr. 130 din 20 iulie 1999 (*republicata*) privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca M.O. 190 din 20 martie 2007

 •  LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 CODUL MUNCII
(actualizata pana la data de 13 noiembrie 2008)
Textul initial a fost publicat in M.O. 72 din 5 februarie 2003.


 •  LEGEA nr. 130 din 16 octombrie 1996 (**republicata**)(*actualizata*)
privind contractul colectiv de munca (actualizata pana la data de 19 martie 2004) Textul initial a fost publicat in M.O. 184 din 19 mai 1998.


 •  ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizata*) privind regimul juridic al contraventiilor publicat in M.O. 410 din 25 iulie 2001.

 •  DECRETUL nr. 92 din 16 aprilie 1976 (*actualizat*) privind carnetul de munca M.O.37 din 26 aprilie 1976.

 •  ORDINUL nr. 136 din 29 iulie 1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca
emitent: MINISTERUL MUNCII BULETINUL OFICIAL nr. 76 din 29 iulie 1976


 •  HOTARAREA nr. 238 din 13 martie 2002 pentru majorarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute de Legea protectiei muncii nr. 90/1996, (republicata), de Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii si de Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

 •  HOTARAREA nr. 161 din 3 februarie 2006 (*actualizata*) privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor (actualizata pana la data de 20 ianuarie 2010*) Textul initial a fost publicat in M.O. 172 din 22 februarie 2006.

 •  HOTARAREA nr. 37 din 15 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea HG 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
   
   
 
prima pagina | linkuri utile | contact | inspectia muncii | legislatie | rel_public | comunicate presa | diverse