Untitled Document
   
PLĂŢI / AUTOTURISME, ECHIPAMENTE / VENITURI NETE
   
• Plăţi efectuate / ani

• Programul anual al achizitiilor publice 2017

• Autoturisme si echipamente în funcţiune

•Transmitere fara plata autoturism Dacia Solenta Clima conform HG.841/1995

•18.12.2015 Licitatie publica deschisa cu strigare autoturism Dacia Solenta Clima

•Lista cu bunurile primite cu titlu gratuit conform Legii Nr.251/2004

• Venituri nete

   
TRANSPARENŢA VENITURILOR SALARIALE CONFORM LEGII NR. 153/2017
•Lista funcţiilor din cadrul aparatului propriu la 30 septembrie 2018

•Lista funcţiilor din cadrul aparatului propriu la 30 martie 2018

•Lista funcţiilor din cadrul aparatului propriu la 30 septembrie 2017

   
INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC COMUNICATE DIN OFICIU:
   

1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

2. coordonatele de contact, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

3. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

4. programele şi strategiile proprii

5. lista cuprinzand documentele de interes public

6. lista cuprinzand categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

7. modalităţile de contestare a deciziei I.T.M. în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

8. buletin informativ

9. raport de evaluare a Legii 544/2001
   
 
prima pagina | linkuri utile | contact | inspectia muncii | legislatie | rel_public | comunicate presa | diverse