Untitled Document
   Carnete de munca

!!! IMPORTANT
La 27 aprilie 2012 la sediul din Sibiu si Medias 2006 carnete de munca isi asteapta titularii ! In lipsa copiilor dupa actul de identitate cu CNP, aceste carnete nu au fost supuse prelucrarii si scanarii la Casa Judeteana de Pensii Sibiu (pentru calculul pensiei) !

23.09.2015 Carnetele de munca neridicate de la sediul din Sibiu
13.04.2011 Anunt cu privire la predarea catre angajatori a carnetelor de munca
15.03.2011 Procedura de lucru privind eliberarea carnetelor de munca
10.01.2011 Precizari privind incheierea carnetelor de munca
22.11.2010 Informatii utile cu privire la Carnetele de munca
   


Atributiile Inspectoratului Teritorial de Munca au geneza în Legea nr.108/1999 cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii aprobat prin HG nr.767/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

- ce este carnetul de munca?
- ce este interzis in ceea ce priveste carnetul de munca?
- cine si cum completeaza carnetul de munca?
- care sunt comisioanele?
- daca imi pierd carnetul de munca

derulati pagina sau click pe domeniile de mai sus

   

Ce este carnetul de munca?

- este un document personal in care se reflecta viata activa a titularului
- este sursa care genereaza drepturi obiective prin care salariatul este protejat si asistat social
- contine date exacte consemnate de pe documente originale cu privire la starea civila si matrimoniala, pregatirea scolara si profesionala, perioadele de activitate, vechimea infunctie, meserie si specialitate, vechimea totala, timpul lucrat in conditii normale, deosebite sau speciale, salariul aferent diferitelor etape de activitate, indemnizatii, salarii de merit, compensatii, diferite sporuri permanente fixe care intra in baza de calcul pentru drepturile de pensie precum si modificari intervenite in raportul de munca, consemnate in contractul de asigurare, starea de disciplina sau indisciplina a titularului etc.
 

Ce este interzis in ceea ce priveste carnetul de munca?


- nu poate fi instrainat sau cedat altei persoane tocmai datorita naturii sale juridice speciale, cu caracter strict personal
- nu poate fi retinut numai de organele de urmarire penala pentru infractiuni in legatuar cu datele pe care le contine (fals, uz de fals, fals intelectual)

ATENTIE!
- practica frecventa a unor angajatori care la incetarea raportului de munca, sub diferite pretexte refuza eliberarea carnetului de munca titularului cu inregsitrarile consemnate la zi, este absolut ilegala. Persoanele vinovate raspund contraventional, civil sau penal, dupa caz.
- refuzul angajatorului de a elibera carnetul de munca si nota de lichidare creeaza persoanei vatamate dreptul la despagubiri. Competenta sa judece astfel de litigii este instanta de judecata de drept comun. Dovada imposibilitati de reincadrarea persoanei careia i se retine ilegal carnetul se face cu o cerere inregistrata la alta societate angajatoare
- in cazul in care refuzul eliberarii carnetului de munca imbraca aspecte infractionale, fostul salariat are la indemana o actiunepenala importiva angajatorului.
 

Cine si cum completeaza carnetul de munca?

- carnetul de munca se intocmeste si se completeaza in 30 de zile de la angajare, iar modificarile intervenite in executarea contractului de munca precum si cele privind starea civila sau pregatirea scolara si profesionala se vor mentiona in carnetul de munca in 5 zile de la producere.
- potrivit legii nr.130/1999 cu modificarile ulteriore, carnetul de munca se completeaza si se pastreaza de catre ITM pentru angajatii urmatoarelor categorii de angajatori:
       - persoane fizice
       - societati comerciale cu capital privat
       - asociatii cooperatiste
       - asociatii familiale
       - asociatii, fundatii, organizatii sindicale si patronale
       - orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legislatiei romane
- la solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a completa si pastra carnetele demunca ale salariatilor, ITM poate aproba ca operatiunile respective sa fie efectuate de catre acestia. Aprobarea se acorda conform "Metodologiei privind aprobarea ca operatiunile de pastrare si completare a carnetelor de munca sa fie efectuate la sediul angajatorilor"
- carnetele salariatilor care lucreaza in secotorul privat sunt certificate in toate cazurile de I.T.M. pentru valabilitatea si legalitatea inscrierilor si consemnarea vechimii in munca.
 

Care sunt comisioanele?


Pentru serviciile prestate in legatura cu carnetele de munca, ITM percepe urmatoarele comisioane:
- 0,75% din fondul de salarii, angajatorilor carora le pastreaza si le completeaza carnetele de munca
- 0,25% din fondul de salarii, angajatorilor pentru care se verifica si se certifica legalitatea inregistrarilor efectuate de catre acestia
 

Daca imi pierd carnetul de munca

In cazul furtului, pierderii sau distrugerii carnetului de munca se elibereaza persoanei in cauza un duplicat de catre unitatea angajatoare sau ITM, dupa ce a fost parcursa procedura de publicitate la Monitorul Oficial si achitata de persoana in culpa, amenda contraventionala in suma de 250.000 lei
 

 
prima pagina | linkuri utile | contact | inspectia muncii | legislatie | rel_public | comunicate presa | diverse